Podwyżka cen domen .PL przez NASK. Wyższe ceny rejestracji i odnowień domen

Domeny29 lip 20225 min. czytania

Dokładnie 4 kwietnia 2022 roku przedstawiciele Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej potwierdzili podwyżkę cen domen .pl dla rejestratorów. Nowe stawki pobieranych opłat wejdą w życie 12 października 2022 roku. Zmianie uległa przede wszystkim opłata za odnowienie domeny .pl na kolejny rok. Podwyżka wyniosła 25%, co daje 10 zł więcej w skali roku. NASK na jednym poziomie zostawiło opłatę za rejestrację domeny, która od 2008 roku wynosi 10 zł. Jak wyglądają pozostałe stawki?

Historyczne zmiany 

Bardzo ciekawie na przestrzeni ostatnich 22. lat wygląda proces zmian stawek za rejestrację oraz odnowienie domeny .pl. Z największymi kosztami abonenci musieli się liczyć w 2000 roku, gdy stawka za pojedynczą usługę wynosiła 300 zł. Biorąc pod uwagę ówczesną wartość pieniądza i zarobki w Polsce, była to kwota robiąca wrażenie. W kolejnych dwóch latach obowiązywały stawki 200 zł, a w 2003 zmalały do 100 zł za usługę. Rok 2003 był przełomowy między innymi dlatego, że NASK uruchomiła swój program partnerski dla rejestratorów, dzięki czemu mogli oni korzystać z dodatkowych upustów. Procentowo rosły one rok po roku i zależały od liczby dokonywanych rejestracji. Od 2006 roku ten przepis zmieniono i każdy z partnerów mógł skorzystać z jednakowych benefitów. 

Warto zwrócić uwagę również na akcję promocyjną NASK z 2006 roku. Wówczas możliwa była rejestracja nowej domeny przez osobę indywidualną za 30 zł. Opłata ta obejmowała pierwszy rok. Po skończeniu tej promocji w 2007 roku cena powróciła do 60 zł rocznie. Od 2008 opłata za rejestrację wynosi 10 zł, a od 2009 do 2022 opłata za przedłużenie wynosiła 40 zł i wzrośnie dopiero w październiku. 

Opłata za rejestrację domeny .pl pozostaje bez zmian

Od 2008 roku opłata roczna za rejestrację domeny .pl wynosi 10 zł i zostanie zachowana. W tym zakresie rejestratorzy nie muszą obawiać się ewentualnej podwyżki. Ciekawie kształtuje się zmiana tej stawki na przestrzeni ostatnich 22. lat. Jeszcze w 2000 roku wynosiła ona 300 zł. Stopniowo malała, z wyjątkiem skoku w 2007 roku z 30 na 60 zł, aby w 2008 roku osiągnąć poziom 10 zł. Od tej pory stawka ta pozostaje bez zmian i zostało to zachowane w najnowszej aktualizacji. 

Odnowienie domeny .pl droższe o 25%

W porównaniu z poprzednią stawką odnowienie domeny .pl będzie kosztowało rejestratorów 25% więcej. Z dotychczasowych 40 zł stawka wzrosła do 50 zł, co daje 10 zł więcej w skali roku. Wciąż pozostaje to druga najniższa stawka w całej historii. Jeszcze w 2000 roku odnowienie kosztowało rocznie 300 zł. Stawka 40 zł obowiązywała od 2009 roku. Od 12 października 2022 roku będzie wynosiła 50 zł. 

Koszt rejestracji i odnowienia domen .PL:

Rejestracja
(stara cena)
Rejestracja
(nowa cena)
Odnowienie
(stara cena)
Odnowienie
(nowa cena)
10,00 zł10,00 zł40,00 zł50,00 zł

Stawki za domeny funkcjonalne bez zmian

Zmianie nie uległy proponowane przez NASK stawki za domeny funkcjonalne. Tu rejestracja została utrzymana na poziomie 10 zł rocznie, a odnowienie domeny za 30 zł rocznie. W tym zakresie rejestratorzy nie doświadczą w najbliższym czasie żadnych zmian. 

Duża podwyżka stawek za domeny regionalne

O ile stawki za domeny drugiego rzędu prawie się nie zmieniły, a za funkcjonalne pozostały bez zmian, o tyle będziemy mieć do czynienia z dużymi podwyżkami w przypadku domen regionalnych. Obecnie opłata za rejestrację domeny regionalnej wynosi 2,50 zł za rok, jednak już 12 października wzrośnie czterokrotnie. Po zmianach będzie wynosiła 10 zł. Trzykrotny wzrost obejmie również stawkę za odnowienie domeny regionalnej. Z dotychczasowych 10 zł zrobi się 30 zł. Te zmiany będą bardziej odczuwalne dla rejestratorów i abonentów. 

Zmiana cen domen regionalnych:

Rejestracja
(stara cena)
Rejestracja
(nowa cena)
Odnowienie
(stara cena)
Odnowienie
(nowa cena)
2,50 zł10,00 zł10,00 zł30,00 zł

Co z domenami IDN?

Nie najlepsze wieści dotyczą również zmian stawek za domeny IDN, czyli posiadające polskie znaki diaktyrczne. W tym wypadku podwyżki również będą odczuwalne. W tym obszarze najmniejsze zmiany dotyczą nazw .pl. Stawka za ich rejestrację została utrzymana na poziomie 10 zł rocznie, a za odnowienie wzrosła z 10 zł do 30 zł. Większe zmiany dotyczą domen funkcjonalnych IDN. Tu opłata za rejestrację wzrosła z 7,50 zł do 10 zł, a za odnowienie z 7,50 zł do 30 zł, czyli aż czterokrotnie. Drastyczna podwyżka dotyczy domen regionalnych IDN. Opłata za ich rejestrację wzrosła czterokrotnie z 2,50 zł do 10 zł, a za odnowienie aż dwunastokrotnie z 2,50 zł do 30 zł.  

Zmiana cen domen IDN:

RozszerzenieRejestracja
(stara cena)
Rejestracja
(nowa cena)
Odnowienie
(stara cena)
Odnowienie
(nowa cena)
.pl10,00 zł10,00 zł10,00 zł30,00 zł
funkcjonalne7,50 zł10,00 zł7,50 zł30,00 zł
regionalne2,50 zł10,00 zł2,50 zł30,00 zł

Czy zmian stawek można było się spodziewać?

Wydaje się, że zmiana stawek dla rejestratorów była nieunikniona. Wpływ na to mają obecne realia rynkowe, w tym m.in. postępująca inflacja, zawirowania gospodarcze, czy też trudna sytuacja pandemiczna i geopolityczna. Jednocześnie NASK przez kilkanaście lat nie podnosiło stawek opłat pobieranych od rejestratorów. Mimo rosnących wymagań rynkowych, a także postępującej niepewności, podwyżka NASK i tak jest minimalna. Kluczowa zmiana dotyczy kosztów odnowienia, które w skali roku rosną o 10 zł. Jednocześnie na minimalnej stawce 10 zł utrzymano rejestrację nowych domen .pl. Dużo większe podwyżki dotyczą domen regionalnych oraz domen IDN. Te powinny być bardziej odczuwalne dla abonentów. 

Czy da się uniknąć kolejnych podwyżek?

Podwyżek w tym roku można było się spodziewać i wiele wskazuje na to, że z podobnym zjawiskiem będziemy spotykali się również w kolejnych latach. W związku z tym warto zastanowić się nad tym, czy są jakieś sposoby na to, aby uniknąć kolejnych wzrostów. Jest to jak najbardziej możliwe. Zgodnie z przepisami odnowienie domeny może odbywać się na maksymalnie 10 lat z góry. Oznacza to, że korzystając z tej usługi jeszcze przed 12 października 2022 roku i najbliższą zmianą cen, można skorzystać z dotychczasowych warunków współpracy. 

Jeżeli planujesz odnowienie domeny na najbliższe lata, to warto zrobić to już teraz. Zapłacisz mniej i zapewnisz sobie spokój na przyszłość. Nie dotkną Cię również kolejne podwyżki. Jeżeli tego nie zrobisz, to już od 12 października musisz liczyć się z większymi kosztami, które w skrajnym przypadku wzrosną aż dwunastokrotnie. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek stawek opłat pobieranych od rejestratorów przez NASK.