Jak kształtował się rynek nazw domeny .pl w pierwszym kwartale 2022 roku?

Domeny29 lip 20225 min. czytania

Za nami pierwsze półrocze 2022 roku. To doskonały czas na zrobienie podsumowania, weryfikację trendów, a także zrozumienie mechanizmów kształtowania się rynku nazw domeny .pl w pierwszym kwartale bieżącego roku. Pod tym kątem tradycyjnie nie zawodzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Przedstawiciele NASK przygotowali wyczerpujący raport dotyczący rynku nazw domeny .pl, z którego można wyciągnąć ciekawe wnioski. Sprawdź jakie!

Rynek wciąż wzrasta, lecz już nie tak szybko

Pierwsze wnioski z raportu są takie, że rynek usług hostingowych wciąż wzrasta, jednak tempo zmalało w porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 roku. Wpływ na to może mieć kilka czynników, w tym między innymi wojna za naszą wschodnią granicą. Jednocześnie w okresie od stycznia do marca dokonano rejestracji 183 685 nowych nazw domeny .pl, co jest dobrym rezultatem. Utrzymano również wysokie wskaźniki aktywnych domen, odnowień domen, czy też zabezpieczeń DNSSEC. Zapraszam do zapoznania się z liczbami z raportu, a także ich interpretacją. 

Raport w liczbach

Atutem raportu NASK jest to, że wszystkie dane przedstawia liczbowo. Dzięki temu porównanie ich z poprzednimi danymi, a także obserwacja trendów są jeszcze wygodniejsze i bardziej trafne. Poniżej zinterpretowaliśmy najważniejsze dane liczbowe, które zostały zawarte w raporcie za pierwszy kwartał 2022 roku. Jak to wygląda?

Niewielki wzrost nazw aktywnych w DNS

Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł niewielki wzrost liczby aktywnych nazw domeny.pl w DNS. W porównaniu z poprzednim raportem z ostatniego kwartału 2021 roku jest to zwiększenie tej liczby o 3363 do 2 532 153. Oznacza to, że wciąż zachowano wynik powyżej 2,5 miliona, a wzrost rok do roku wyniósł 1,44%. Liczba ta przekłada się na:

 • 2 052 078 nazw w domenie .pl (wzrost o 4 582);
 • 384 628 nazw w domenach funkcjonalnych (spadek o 1 481);
 • 95 447 nazw w domenach regionalnych (wzrost o 262). 

Według wskaźnika procentowego w Q1 2022 roku nazwy drugiego poziomu stanowiło 81,04%. Funkcjonalne to 15,19%, a regionalne 3,77%. W porównaniu z poprzednim raportem zaszły tu niewielkie zmiany. 

Ponad 30 tysięcy transferów obsługi nazw domeny .pl. To wyraźny wzrost

Sporą zmianę zaobserwowano w liczbie transferów obsługi nazwy domeny.pl. W pierwszym kwartale tego roku wykonano 31 738 transferów, co daje wynik wyższy o ponad 6 500 w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku. Ponadto aż 2 626 z nich połączono z odnowieniem nazwy domeny.pl, a 563 wykonano już po zakończeniu dotychczasowego okresu rozliczeniowego. Na koniec marca daje to:

 • 91,73% aktywnych domen;
 • 6,50% aktywnych domen z odnowieniem;
 • 1,77% nieaktywnych domen. 

Utrzymany wskaźnik odnowień na poziomie powyżej 73%

W porównaniu z poprzednim zestawieniem utrzymano wysoki wskaźnik odnowień. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku wyniósł on dokładnie 73,8%, czyli o 0,17% więcej niż w poprzednim badanym okresie. Odnowień w tym kwartale było o ponad 60 000 więcej niż w poprzednich trzech miesiącach. Łącznie od stycznia do marca tego roku odnowiono 521 567 nazw, w tym:

 • 419 918 w domenie .pl (80,51%);
 • 82 662 w domenach funkcjonalnych (15,85%);
 • 18 987 w domenach regionalnych (3,64%). 

Prawie 150 tysięcy uwolnionych domen

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku uwolnionych zostało 147 922 nazw z rejestru domeny .pl. Jest to konsekwencja braku odnowienia ich na kolejny okres rozliczeniowy przez abonentów. Dodatkowo 1230 domen zostało uwolnionych po wcześniejszym ich usunięciu. Liczba uwolnionych nazw wzrosła o ponad 8 000 w porównaniu z poprzednim raportowanym okresem. 

Wzrost rejestracji nowych nazw

Wzrosła również liczba rejestracji nowych naz domeny .pl. W pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła ona 183 685. To wynik większy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Już tradycyjnie najwięcej z nich przypada na styczeń. W kolejnych miesiącach liczba ta stopniowo malała. O ile w miesiącu inaugurującym rok było to 66 007 rejestracji, to w całym marcu dokonano ich 57 910.  Podział rejestracji ze względu na domeny wygląda następująco:

 • 153 278 dla domeny .pl (83,45%);
 • 23 573 dla domen funkcjonalnych (12,83%);
 • 6 834 dla domen regionalnych (3,72%). 

Średnia dzienna liczba rejestracji wyniosła 2041. 

Niecałe 2,5 tysiąca nowych abonentów

O ile w ostatnim kwartale ubiegłego roku liczba nowych abonentów wzrosła o 7 tysięcy, tak w Q1 2022 wyniosła ona niespełna 2,5 tysiąca. Zgodnie z danymi zgromadzonymi na koniec marca 2022 roku w rejestrze znajdowało się 1 115 115 wpisów unikalnych abonentów. To wzrost dokładnie o 2 419 wpisów. Ze wszystkich 35,38% należało do osób fizycznych, a 64,62% do organizacji. Utrzymano wynik 2,27 nazwy domeny .pl, który przypada na jednego abonenta. Oczywiście najwięcej abonentów jest w Polsce. Łącznie siedziby w naszym kraju ma 90,76% abonentów, a wśród nowych rejestracji jest to 85,55%. Globalnie pozostałe kraje stanowią 9,24%, a najwięcej abonentów ma siedziby w Niemczech (1,58%), Stanach Zjednoczonych (1,21%) oraz Chinach (1,07%). Nowe rejestracje w Q1 2022 w pozostałych poza Polską krajach stanowią 14,45%. Co ciekawe najwięcej z nich miało miejsce w Chinach (2,78%), na Cyprze (2,63%) oraz w Stanach Zjednoczonych (1,57%). 

Wzrost liczby zabezpieczeń DNSSEC

W porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano niewielki wzrost liczby zabezpieczeń DNSSEC. Na koniec marca wynosiła ona 461 964. Oznacza to, że była wyższa o 1 095, co daje średnio 12 nowych zabezpieczeń każdego dnia. Nazwy zarejestrowane w 2022 roku stanowią 9,73% całości. Te z 2021 roku 31,04%. Dla porównania nazwy rejestrowane w okresie 2015-2020 stanowią 35,35%, te z lat 2005-2014 21,33%. Najmniejszy udział mają nazwy rejestrowane przed 2005 rokiem. To tylko 2,55%. 

Narodowe znaki diaktryczne

Na koniec marca 2022 roku w rejestrze widniało 28 739 nazw z narodowymi znakami diaktrycznymi, co daje 1,13%. Jednocześnie liczba ta wzrosła o 130 w porównaniu z poprzednim kwartałem. Od stycznia do marca tego roku zarejestrowano 2 131 tego typu nazw, co daje 1,16% wszystkich rejestracji w tym okresie. 

Zawarto 3263 nowych umów opcji

Dodatkowo w raportowanym okresie zawarto 3 263 nowych umów opcji i jednocześnie 658 dotychczasowych umów przedłużono o kolejne trzy lata. Od momentu uruchomienia tej usługi w 2004 roku umowy nowych opcji podpisano już blisko 258 000 razy. 

Utrzymano wynik 209 rejestratorów w Programie Partnerskim NASK

W Programie Partnerskim NASK wciąż figuruje 209 rejestratorów z 24 krajów. Ich wykaz jednak uległ małej zmianie. W Polsce obecnie znajduje się 130 rejestratorów (spadek o 1). Dodatkowo 53 kolejnych ma siedziby w innych krajach europejskich (wzrost o 1). Poza Europą wciąż pozostaje 26 takich podmiotów. 

Wnioski z raportu 

Informacje zebrane przez NASK w pierwszym kwartale 2022 roku wskazują na to, że rynek usług hostingowych w Polsce wciąż jest na fali wznoszącej, jednak jego rozwój został zahamowany. Wpływ na to może mieć sytuacja za naszą wschodnią granicą i rozpętana w lutym wojna na Ukrainie, za którą odpowiedzialna jest Rosja. Sytuacja ta może wpływać na zachowania konsumentów i abonentów nazw domeny .pl. Wydaje się, że skutki tego kryzysu politycznego będą odczuwalne przez wiele miesięcy lub lat. Póki co jednak trend wznoszący został zachowany i podobnie powinno być w kolejnym kwartale. 

Już za kilka tygodni NASK tradycyjnie przygotuje kolejne zestawienie, które uwzględni Q2 2022 roku. Ciekawi jesteśmy tego, czy wzrost usług hostingowych w Polsce zostanie zachowany, czy jednak dojdzie do małej stagnacji lub nawet spadku. Przekonamy się o tym w najbliższych tygodniach.