Jak kształtował się rynek nazw domeny .pl w ostatnim kwartale 2021 roku?

Domeny09 cze 20225 min. czytania

Początek nowego roku to tradycyjny czas podsumowań zmian, nowych trendów, a także mechanizmów działania w wielu branżach. Dotyczy to również rynku nazw domeny .pl. Dedykowany raport w tym zakresie już tradycyjnie przygotowała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, czyli w skrócie NASK. Jak kształtował się ten rynek w ostatnim kwartale 2021 roku i jakie trendy w nim panowały? Sprawdźmy.

Utrzymana tendencja wzrostowa w liczbie nazw

Ostatnie trzy miesiące 2021 roku to podtrzymanie tendencji wzrostowej w zakresie liczby nazw domeny .pl. Trend ten utrzymuje się już od drugiego kwartału 2020 roku. Na koniec 2021 roku w rejestrze domeny .pl było zarejestrowanych już 2 525 790 nazw. Oznacza to podtrzymanie trendu i zwiększenie tej liczby o kolejnych 21 602 nazwy w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

Większa liczba rejestracji i wysoki wskaźnik odnowień

Kolejne wnioski, które płyną z analizy raportu NASK za Q4 2021 to m.in. fakt, że w ostatnim kwartale 2021 roku odnotowano zwiększoną liczbę nowych rejestracji nazw dla domeny .pl, która wyniosła 175 216. To daje o 16 871 rejestracji więcej niż w poprzednim analizowanym okresie kwartalnym. Jednocześnie na wysokim poziomie znajduje się wskaźnik odnowień, który wynosi 73,63%, dzięki czemu wzrósł kolejny raz z rzędu. 

Rosnąca liczba abonentów i domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC

Zmiany dotyczą również liczby abonentów oraz domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC. W obu przypadkach mówimy o solidnych wzrostach. Łączna liczba abonentów na koniec grudnia 2021 roku wynosiła 1 112 696, co jest wynikiem lepszym o 7 290 niż w poprzednich trzech miesiącach. Na uwagę zasługuje fakt, że blisko 85% wszystkich rejestracji prowadzonych jest dla abonentów z siedzibą w naszym kraju. Łączna liczba domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC na koniec 2021 roku wyniosła 460 869. Tym samym wskaźnik ten osiągnął najlepszy wynik od marca 2020 roku, czyli siedmiu kwartałów. 

Raport w liczbach

Warto zwrócić uwagę na główne liczby, które płyną z raportu NASK i niejako definiują sposób jego interpretacji. Trzeba przyznać, że prezentują się one naprawdę solidnie. 

Ponad 2,5 miliona aktywnych nazw domeny .pl

Na koniec 2021 roku utrzymywało się dokładnie 2 528 790 aktywnych nazw w DNS w rejestrze domeny .pl. Na tę liczbę składają się:

 • 2 047 496 nazw w domenie .pl;
 • 386 109 nazw w domenach funkcjonalnych (np. org.pl, edu.pl itp.);
 • 95 185 nazw w domenach regionalnych (np. pomorze.pl, wroclaw.pl itp.).

Daje to 80,97% nazw drugiego poziomu, 15,27% funkcjonalnych oraz 3,76% regionalnych. 

25 tysięcy transferów obsługi nazw domeny .pl

W analizowanym okresie doszło również do 25 072 transferów obsługi nazw domeny .pl. Aż 1 030 z nich połączono z odnowieniem nazwy na kolejny okres rozliczeniowy. Tylko 726 transferów dotyczy domen po upływie okresu rozliczeniowego. 

Daje to:

 • 95,89% aktywnych domen;
 • 1,21% aktywnych domen z odnowieniem;
 • 2,90% nieaktywnych domen. 

Wskaźnik odnowień na poziomie 73,63%

Dobrze wygląda także wskaźnik odnowień, który w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł o 0,86%. W ostatnim kwartałem 2021 roku wyniósł on dokładnie 73,63. O ile w porównaniu z poprzednim analizowanym okresem nie robi to dużego wrażenia, to jednak rok do roku wzrost wyniósł już 4,8%. Na ten wynik składa się dokładnie 460 444 odnowień w Q4 2021, w tym:

 • 370 127 w domenie .pl (80,38%);
 • 73 325 w domenach funkcjonalnych (15,93%);
 • 16 992 w domenach regionalnych (3,69%). 

Blisko 140 tysięcy uwolnionych domen z rejestru

Ostatni kwartał to także liczba blisko 140 tysięcy domen .pl uwolnionych z rejestru na skutek braku ich odnowienia. Dokładnie było to 139 886 tego typu domen. Jednocześnie uwolniono także 1390 domen po wcześniejszym ich usunięciu. 

Spora liczba nowych rejestracji

W czwartym kwartale 2021 roku dokonano również 175 216 nowych rejestracji nazw dla domeny .pl, przy czym najwięcej było ich w listopadzie. Wówczas liczba sięgnęła 60 592. Niewiele mniej, bo 59 460 rejestracji miało miejsce w październiku. Już tradycyjnie najmniej odnotowano ich w grudniu, gdy rynek spowalnia na czas Świąt Bożego Narodzenia. Ostateczna ich liczba w ostatnim miesiącu 2021 roku wyniosła 55 194. Podział rejestracji ze względu na domeny wygląda następująco:

 • 145 975 dla domeny .pl (83,31%);
 • 22 597 dla domen funkcjonalnych (12,90%);
 • 6 644 dla domen regionalnych (3,79%). 

Ponad 7 tysięcy nowych abonentów

Łączna liczba abonentów domeny .pl wzrosła o 7290 i na koniec 2021 roku wynosiła już 1 112 696. Według danych 64,61% z nich stanowią organizacje, a 35,39% osoby fizyczne. Na jednego abonenta przypada średnio 2,27 nazwy domeny .pl. Według podziału na kraj abonenta domeny .pl, zdecydowanie najwięcej jest ich w Polsce, co oczywiście nie może dziwić. W Polsce siedziby posiada 84,61% abonentów, a w pozostałych krajach jest to 15,39%. Wśród nich największą liczbę posiadaczy zarejestrowanych nazw z domeną .pl znajdziemy w Chinach (4,23%), na Cyprze (2,58%) oraz w USA (1,81%). 

Największa liczba zabezpieczeń DNSSEC od marca 2020 roku 

Warta odnotowania jest także największa liczba nazw zabezpieczonych protokołem DNSSEC od marca 2020 roku. Na koniec 2021 roku wynosiła ona 460 869. W kontekście tego wskaźnika widać rosnącą świadomość abonentów, ponieważ aż 38,35% nazw z tej liczby zarejestrowano w 2021 roku, a 37,39% w poprzednim pięcioleciu. Ostatni kwartał 2021 roku to średnio 147 nowych zabezpieczonych nazw dziennie. 

Narodowe znaki diakrytyczne

Analizie poddano również liczbę domen z narodowymi znakami diakrytycznymi. Na koniec roku 2021 stanowiły one dokładnie 1,13% wszystkich aktywnych nazw w DNS. Ich liczba wynosiła 28 609 i była dokładnie o 1,51% większa niż w poprzednim kwartale. Oznacza to niewielki wzrost w tym obszarze usług dodatkowych dla rejestru domeny .pl. 

3559 nowych umów opcji

Ostatni kwartał 2021 roku przyniósł również dodatkowe 3559 nowych umów opcji. Ponadto 487 umów zostało przedłużonych na kolejny okres trzech lat. Warto zauważyć, że od momentu uruchomienia tej usługi w 2004 roku, podpisano już 254 tysiące tego rodzaju umów. 

209 rejestratorów w Programie Partnerskim NASK

Na koniec 2021 roku w Programie Partnerskim NASK znajdowało się 209. rejestratorów, których siedziby mieszczą się w 24 krajach. Najwięcej z nich, bo aż 131. znajduje się w Polsce. Kolejnych 52. rejestratorów ma swoje biura w innych krajach europejskich, a 26. poza Europą. 

Wnioski

Ranking przygotowany przez NASK na koniec 2021 roku wskazuje na to, że rynek usług hostingowych w Polsce prężnie się rozwija. Wzrostu zanotowano na każdym z badanych pól, co przekłada się na większą liczbę nazw zarejestrowanych dla domeny .pl, a także większą liczbę abonentów tej domeny na świecie. Sugeruje to również dynamiczne tempo usług związanych z internetem lub bezpośrednio promowanych w jego przestrzeni. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne raporty, które uwzględnią pierwsze półrocze 2022 roku. Ciekawi jesteśmy tego, jak sytuacja geopolityczna i wojna na Ukrainie wpłyną na zachowanie abonentów oraz rynek usług hostingowych w Polsce na przestrzeni najbliższych miesięcy.