Rynek nazw domeny .pl w trzecim kwartale 2022 roku. Wnioski z nowego raportu NASK

Domeny20 gru 20226 min. czytania

Rok 2022 zbliża się już do końca, a my poznaliśmy najnowszy raport Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w zakresie zmian dotyczących domeny .pl. Sprawdź, jakie zmiany zaszły w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz jakie wnioski nasuwają się po analizie wyników przedstawionych przez NASK. Jak kształtowałem się rynek domeny .pl w trzecim kwartale 2022 roku? 

Wyraźne spowolnienie w rejestracji nowych nazw 

Choć tendencja wzrostowa w obszarze rejestracji nowych nazw dla domeny .pl została podtrzymana, to jednak widać wyraźne spowolnienie tego trendu w porównaniu z poprzednimi badanymi okresami. Na koniec trzeciego kwartału liczna aktywnych nazw w DNS wzrosła o 1 470 i łącznie wynosiła ona 2 525 935. Co ciekawe wzrosła liczba nazw w domenie .pl oraz w domenach regionalnych, jednak wyraźnie zmalała w przypadku domen funkcjonalnych. Spadek wyniósł 2 145 w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

Ponad 50 tysięcy rejestracji miesięcznie

W trzecim kwartale 2022 roku rejestrowano ponad 50 tysięcy nowych nazw miesięcznie. Najwięcej było ich we wrześniu, czyli tuż po okresie wakacyjnym. Wówczas liczba nowych nazw wyniosła 54 610. W miesiącach wakacyjnych o kilkaset przekraczała barierę 50 000. Zdecydowanie największy odsetek stanowią nazwy drugiego poziomu, których zarejestrowano 129 377. 

Utrzymany wysoki wskaźnik odnowień 

Niemal na bliźniaczym poziomie został utrzymany wskaźnik odnowień. W trzecim kwartale 2022 roku wyniósł on 73,95% i spadł zaledwie o 0,01% w porównaniu z poprzednim badanym okresem. Wzrósł natomiast o 1,19%, jeżeli porównamy go z trzecim kwartałem ubiegłego roku. Łącznie w okresie od lipca do września 2022 roku odnowiono 455 172 nazw w obrębie domeny .pl. 

Mniej domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC

Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku odnotowano również spadek w liczbie domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC. Różnica wynosi 5 111 domen. Tym samym utrzymała się tendencja spadkowa, ponieważ w drugim kwartale tego roku spadek w porównaniu z pierwszym również wyniósł powyżej 5000 domen. 

Raport w liczbach 

Poniżej przedstawiamy podstawowe dane przygotowane w raporcie przez NASK. Warto się z nimi zapoznać i poddać je analizie. W ten sposób można dostrzec wyraźne trendy i zmiany na rynku nazw domeny .pl. 

Wciąż ponad 2,5 miliona aktywnych nazw

Zgodnie z danymi na koniec września 2022 roku, w rejestrze wciąż znajduje się ponad 2,5 miliona nazw aktywnych w DNS. Łącznie na koniec trzeciego kwartału ich liczba wyniosła 2 526 935 i wzrosła o 1 470. Wzrosty zanotowano w domenach .pl (+ 1 767) oraz regionalnych (+ 1 848), a spadek w funkcjonalnych (- 2 145). Na liczbę 2 526 935 składają się:

 • 2 049 780 nazw w domenie .pl;
 • 381 571 nazw w domenach funkcjonalnych (np. org.pl, edu.pl itp.);
 • 95 584 nazwy w domenach regionalnych (np. pomorze.pl, wroclaw.pl itp.).

Daje to 81,12% nazw drugiego poziomu, 15,10% funkcjonalnych oraz 3,78% regionalnych. 

303 transfery obsługi nazwy domeny dziennie

W badanym okresie odnotowano 27 887 transferów obsługi nazw dla domeny .pl, co daje średnią na poziomie 303 dziennie. Wśród nich 1 535 wykonano z jednoczesnym odnowieniem nazwy na kolejny okres rozliczeniowy, a 588 już po zakończeniu tego okresu. 

Daje to:

 • 94,50% aktywnych domen;
 • 3,40% aktywnych domen z odnowieniem;
 • 2,10% nieaktywnych domen. 

Wskaźnik odnowień na wysokim poziomie

Od jakiegoś czasu wskaźnik odnowień utrzymuje się na stabilnym i wysokim poziomie. W trzecim kwartale 2022 roku wyniósł on 73,95% i zmalał tylko o 0,01% w porównaniu z ubiegłym kwartałem. Ciekawie wygląda porównanie z analogicznym okresem sprzed roku. Wówczas odnotuje się wzrost o 1,19%. Łącznie w badanym okresie odnowiono 455 172 nazwy. Dla 2 015 z nich przesunięto okres rozliczeniowy o zadeklarowaną liczbę dni. 

Podział 455 172 odnowionych nazw prezentuje się następująco:

 • 80,15% w domenie .pl;
 • 15,64% w domenach funkcjonalnych;
 • 4,21% w domenach regionalnych. 

Prawie 134 tysiące uwolnionych nazw

W trzecim kwartale 2022 roku łącznie uwolniono 133 691 nazwy dla domeny .pl w związku z brakiem przedłużenia okresu rozliczeniowego przez abonentów. Przy użyciu komendy EPP z ogólnego rejestru usunięto dokładnie 1 716 nazw. 

Ponad 150 tysięcy nowych rejestracji

Okres od lipca do września przyniósł aż 155 319 nowych rejestracji nazw domeny .pl. Najwięcej było ich we wrześniu, gdy rynek przyspieszył po okresie wakacyjnym. Wówczas odnotowano 54 610 nowych rejestracji. W lipcu i sierpniu było ich kolejno 50 310 i 50 399. Jest to zjawisko obserwowane rok do roku, ponieważ w okresie wakacji letnich rynek nieznacznie zwalnia. Podział rejestracji ze względu na domeny wygląda następująco:

 • 129 377 dla domeny .pl (83,30%);
 • 18 914 dla domen funkcjonalnych (12,18%);
 • 7 028 dla domen regionalnych (4,52%). 

Tylko 2 868 nowych abonentów 

Trzeci kwartał 2022 roku to również mniejsza liczba wpisów nowych abonentów. Doszło ich równo 2 868. Łącznie na koniec września w rejestrze znajdowało się 1 119 002 unikalnych abonentów. Większość z nich stanowią organizacje i przedsiębiorstwa. To dokładnie 64,42%. Pozostałe 35,58% to osoby fizyczne. Warto zauważyć, że zgodnie z aktualnymi danymi, na jednego abonenta przypada 2,26 nazwy. Jednocześnie w badanym okresie dokonano 35 636 zmian abonentów dla nazw w domenie .pl. 

Najwięcej, bo aż 81,59% nazw zarejestrowano w Polsce. Kolejne w kolejce kraje abonenta to: Cypr (3,3%), Niemcy (3,13%), Ukraina (2,36%), Chiny (1,7%) i USA (1,44%). Najnowsze badanie uwzględnia również aktywne w DNS nazwy. Zgodnie z nim w Polsce jest ich 90,81%. Kolejne miejsca zajmują: Niemcy (1,61%), USA (1,03%) i Chiny (0,86%). 

Spada liczba zabezpieczeń DNSSEC

W ostatnich kwartałach regularnie spada liczba nazw zabezpieczonych protokołem DNSSEC. Na koniec września wynosiła ona 451 350, co daje kolejny spadek o ponad 5 000. Widać jednak rosnącą świadomość abonentów, ponieważ aż 24,07% zarejestrowano już w 2022 roku, a 20,29% w roku ubiegłym. Dokładnie 8,04% miało rejestracje w 2020 roku, 20,22% w latach 2016-2019, 17,03% w latach 2010-2015, a pozostałe 10,35% w roku 2009 i wcześniej. Zmiany w tym zakresie mogą dowodzić również tego, że wiele domen rejestrowanych kilkanaście lat temu lub więcej może być juz nieaktywnych i są usuwane. 

Ile jest domen z narodowymi znakami diakrytycznymi?

Zgodnie z najnowszymi danymi w rejestrze jest 1,12% nazw aktywnych w DNS, w których znajdują się narodowe znaki diakrytyczne. W badanym kwartale zarejestrowano ich 1 767. Łącznie w rejestrze znajduje się ich 28 316 i liczba ta utrzymywana jest na stabilnym poziomie. 

Ponad 5 tysięcy umów opcji 

Trzeci kwartał 2022 roku przyniósł również kolejne 5 263 umowy opcji na rejestrację nazwy domeny .pl. Ponadto 734 umowy zostały przedłużone. Co ciekawe, najwięcej umów zawarto w lipcu, a najmniej we wrześniu. Usługa została uruchomiona w 2004 roku i od tego czasu podpisano blisko 267 tysięcy umów. 

211 rejestratorów w programie NASK

NASK prowadzi Program Partnerski, w którym na koniec trzeciego kwartału 2022 roku znajdowało się 211 rejestratorów z 24 krajów. Najwięcej z nich, bo aż 134 ma siedziby w Polsce i odpowiadają oni za ponad 1 600 000 nazw. Kolejnych 51 rejestratorów ma siedziby w Europie i odpowiadają oni za około 542 000 nazw. Poza Europą znajduje się 26 rejestratorów, którzy obsługują około 366 000 nazw w obrębie domeny .pl. 

Wnioski 

Rynek nazw domeny .pl utrzymuje stabilną pozycję od kilku lat i w najnowszym badaniu zostało to potwierdzone. W niektórych obszarach zanotowano atrakcyjne wzrostu, a w innych odnotowano wyraźne spadki. Te ostatnie mogą być związane m.in. z obecną sytuację geopolityczną, wojną na Ukrainie, a także z powoli obserwowaną stagnacją na światowym rynku. Na ten moment trudno wyrokować, jak zachowają się konsumenci, a także abonenci nazw w obrębie domeny .pl. Z niecierpliwością należy czekać na raporty podsumowujące kolejne kwartały, które mogą jeszcze wyraźniej wskazać nowe trendy i zmiany. Póki co jednak rynek nazw dla domeny .pl ma się dobrze.