Sytuacja domenowa w Polsce i na świecie – raport

Domeny13 wrz 20233 min. czytania

W świecie cyfrowej (r)ewolucji, domeny internetowe stanowią fundament funkcjonowania serwisów internetowych oraz identyfikacji cyfrowej. Domeny nie są jedynie adresem elektronicznym niezbędnym do komunikacji opartej o adresy e-mail, ale również umożliwiają potwierdzanie wiarygodności i budowanie zaufania użytkowników Internetu. Analiza rynku domen jest kluczowa dla innowatorów, twórców stron internetowych, przedsiębiorców, specjalistów cyberbezpieczeństwa i wszystkich zainteresowanych tym dynamicznie rozwijającym się obszarem.

Rynek domenowy w Polsce

Rynek domen w Polsce szacowany jest na około 3.34 miliona nazw. Z tego, 68% to nazwy w domenie .pl, 14% to nazwy w domenie .com, 8% w pozostałych domenach najwyższego poziomu (gTLD’s), 7% to nazwy w domenie .eu, a pozostałe 3% to nazwy w domenach innych krajów (ccTLD’s). Na koniec maja 2023 roku w Rejestrze domeny .pl znajdowało się 2 515 225 aktywnych nazw. Od początku stycznia do końca maja 2023 roku zarejestrowano 312 519 nazw w domenie .pl, co stanowi wzrost o prawie 20 tysięcy w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku.

Rynek domenowy na świecie

Globalny rynek domen szacowany jest na około 360 milionów domen, uwzględniając 1456 zarejestrowanych TLD. Udział tych domen rozkłada się w przybliżeniu na 46% dla .com, 37% dla ccTLD, a reszta to pozostałe gTLD (np. .org, .net, .biz). Domena .com jest najpopularniejszym rozszerzeniem, z ponad 160,5 miliona zarejestrowanych nazw.

W 2022 roku na świecie zaobserwowano spadek liczby zarejestrowanych domen, jednak nie dotyczyło to najbardziej popularnych domen, takich jak .com czy krajowe. W Polsce, po spadku w kryzysowym roku 2022, rynek domen .pl utrzymuje się na stałym poziomie. Co ciekawe, w strefie .pl wzrosła liczba domen drugiego poziomu, podczas gdy domeny funkcjonalne i regionalne w większości odnotowały spadki.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) odgrywa kluczową rolę w rozstrzyganiu sporów związanych z nazwami domen internetowych w Polsce. Jego działalność jest jednym z najlepszych przykładów funkcjonującego z sukcesem arbitrażu oraz promocji systemu alternatywnego rozstrzygania sporów z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.

Osiągnięcia Sądu przez lata:

 • Orzecznictwo Sądu Polubownego odgrywa istotną rolę w kształtowaniu krajowych standardów w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów dotyczących sporów o naruszenie praw osób trzecich w wyniku rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych oraz dobrych praktyk w obrocie on-line.
 • Do 31 maja 2023 roku wpłynęło do Sądu łącznie 1415 wniosków w trybie spornym i ugodowym.
 • Średni czas trwania sporu wynosi około 2 miesiące bez składania pozwu i około 4-5 miesięcy ze złożeniem pozwu i wydaniem wyroku.
 • Zgłoszone spory do 30 kwietnia 2023: 1318 arbitraży, 94 mediacje.
 • Wydanych zostało 239 wyroków na korzyść powoda (75% wszystkich wyroków) oraz 80 wyroków na korzyść pozwanego (25% wszystkich wyroków).

Niektóre spośród sporów powierzonych do rozstrzygnięcia Sądowi Polubownemu:

 • wp.pl
 • myslovitz.pl
 • ap.pl
 • tvpsport.pl
 • wirtualnapolska.pl
 • trytytka.pl
 • gmail.pl
 • pepsico.pl
 • naszabiedronka.pl
 • tiktok.pl
 • polakpotrafi.pl
 • dieta-dukana.pl
 • poczta-polska.com.pl

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych nie ogranicza się jedynie do pracy orzeczniczej. Pełni również pewnego rodzaju misję edukacji prawnej społeczeństwa informacyjnego XXI wieku poprzez organizowanie seminariów dla arbitrów i mediatorów. Na przestrzeni 20 lat odbyło się siedem takich seminariów w różnych ośrodkach uniwersyteckich na terenie całej Polski.

Podsumowanie

Domeny internetowe odgrywają kluczową rolę w cyfrowej erze, służąc jako podstawa dla komunikacji, identyfikacji i budowania zaufania w sieci. Analiza rynku domen w Polsce i na świecie ukazuje dynamiczne zmiany i trendy, które mają wpływ na sposób, w jaki korzystamy z Internetu.

Materiał oparty na raporcie: Raport na temat domen internetowych – Publikacja specjalna NASK-PIB i PIIT